Powitanie Obrazu Matki Bożej Częstochowskiej w Parafii p.w. Świętego Jana Chrzciciela w Mszczonowie, a tym samym w Dekanacie Mszczonów, odbyło się we wtorek 20 września...

    Powitanie Obrazu Matki Bożej Częstochowskiej w Parafii p.w. Świętego Jana Chrzciciela w Mszczonowie, a tym samym w Dekanacie Mszczonów, odbyło się we wtorek 20 września. Powitania dokonał JE Biskup Pomocniczy Diecezji Łowickiej Wojciech Osial.

    W trakcie uroczystości, jaka odbyła się na Placu Piłsudskiego, przed mszczonowskim ratuszem, biskupowi towarzyszyli: dziekan Dekanatu Mszczonów ks. prałat Tadeusz Przybylski, wicedziekan ks. prałat Waldemar Okurowski, głoszący nauki misyjne podczas rekolekcji, poprzedzających podniosłe chwile peregrynacji - ojciec Marek SKOWROŃSKI z Zakonu Braci Mniejszych Kapucynów, proboszczowie sąsiednich parafii - m.in. ks. proboszcz Sławomir Tulin z Parafii p.w. Świętego Ojca Pio w Mszczonowie i ks. prałat Zbigniew Chmielewski z Parafii p.w. Świętej Trójcy w Lutkówce, a także ks. Jan Lewandowski.

    Podczas rozpoczęcia peregrynacji kopii Cudownego Obrazu po Ziemi Mszczonowskiej nie zabrakło miejscowych samorządowców, których reprezentowali burmistrz Józef Grzegorz Kurek i starosta Wojciech Szustakiewicz. W licznej grupie witających mszczonowian znaleźli się ponadto przedstawiciele wszystkich grup parafialnych z mszczonowskiej parafii farnej, jak również orkiestra i strażacy OSP Mszczonów, Chór Parafialny oraz Strzelcy z GRH Mszczonów i Jednostki Strzeleckiej ZSR nr 5132. Podczas Apelu Jasnogórskiego Strzelcy zaciągnęli honorową wartę przy Obrazie, która trwała także na wieczornym czuwaniu młodzieży.


Tekst: Piotr Dymecki
Foto: marek Wardak

 mat21