Troje strzelców - Beata Sznajder, Dariusz Jańczy i Piotr Dymecki - zostało wyróżnionych odznakami i dyplomami „Za honor i prawdę”...

 
    Troje strzelców - Beata Sznajder, Dariusz Jańczy i Piotr Dymecki - zostało wyróżnionych odznakami i dyplomami „Za honor i prawdę”. Wyróżnienie to, przyznawane przez Fundację Lwów zostało wręczone w warszawskiej Katedrze p.w. Świętego Jana w dniu 18 września. Tego dnia strzelcy z GRH Mszczonów i Związku Strzeleckiego Rzeczypospolitej uczestniczyli w głównych obchodach tegorocznych uroczystości, upamiętniających ofiary napaści sowieckiej na Polskę 17 września 1939 roku.

    Organizatorami obchodów, jakie rozpoczęły się już 1 września i potrwały do 8 października byli: Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych, Muzeum Lwowa i Kresów Biniszewicze, Fundacja Lwów i Kresy Południowo –Wschodnie, a także Łazienki Królewskie. Honorowy patronat nad uroczystościami sprawował Prezydent RP Andrzej Duda. Pomysłodawczyni zorganizowania cyklu wydarzeń rocznicowych - dyrektor Muzeum Lwowa i Kresów Aleksandra Biniszewska - do współpracy przy ich przygotowaniu pozyskała również: Ministerstwo Obrony Narodowej, Ministerstwo Edukacji Narodowej, Dowództwo Garnizonu Warszawa, Starostwo Grodzisk Mazowiecki, Gminę Grodzisk Mazowiecki, Gminę Mszczonów, Gminę Radziejowice, Muzeum Łowiectwa i Jeździectwa, Miesięcznik Miłośników Motoryzacji AUTOMOBILISTA, a także mszczonowską GRH STRZELCY im. 31 pSK.
 
    18 września nad centrum stolicy odbył się pokaz lotniczy, który uczestnicy obchodów obserwowali stojąc na Placu Zamkowym pod Kolumną Zygmunta. Następnie za oddziałem rekonstruktorów przeszli pod Katedrę Świętego Jana, gdzie dowódca oddziału rekonstruktorskiego Tadeusz Iwan, złożył meldunek Sławomirowi Jodełce, który tego dnia wcielił się w rolę generała brygady Józefa Olszynę - Wilczyńskiego - dowodzącego w 1939 roku Grupą Operacyjną „Grodno”. Ta drobna inscenizacja wzbudziła żywe zainteresowanie mieszkańców stolicy, obecnych akurat na Starym Mieście.


    Zaraz potem rozpoczęła się Msza Święta, w której uczestniczył m.in. pełniący obowiązki Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych Jan Józef Kasprzyk. Kolejnymi punktami obchodów warszawskich były: wieczorny Koncert Kresowych Słowików, a także wręczenie honorowych odznak i dyplomów „Za honor i prawdę”.

    Uhonorowani nimi strzelcy zgodnie stwierdzili, że zgodnie z ich przekonaniem, nagroda jest przeznaczona dla całych reprezentowanych przez nich grup oraz organizacji, które od lat propagują pamięć o Kresach i współpracują z Fundacją, a także Muzeum Lwowa.

Tekst: Piotr Dymecki
Foto: Marek Wardak

binis6