Strzelcy z toruńskiej jednostki wzięli udział w warsztatach medycznych organizowanych przez Centrum Szkolenia Proobronnego...

 
    W sobotę, 22 października, Strzelcy z toruńskiej jednostki wzięli udział w warsztatach medycznych z elementami ratownictwa pola walki, organizowanych przez Centrum Szkolenia Proobronnego. W trakcie przeprowadzonego szkolenia instruktorzy przekazali swoją wiedzę z zakresu ratownictwa cywilnego jak i pola walki. W trakcie zajęć używano opatrunków wojskowych oraz przygotowanych na to szkolenie sztucznych ran. Podczas nocnych inscenizacji instruktorzy wykorzystywali środki pirotechniczne do wprowadzenia bardziej realistycznych warunków bojowych.

W trakcie trwania zajęć zrealizowane zostały następujące tematy:

- Resuscytacja krążeniowo- oddechowa;

- Złamania;

- Skręcenia;

- Rany cięte i kłute;

- Oparzenia;

- Rany postrzałowe;

- Odma prężna;

- Urwane kończyny;

- Sprawdzenie stanu poszkodowanego na polu walki;

- Meldunek MEDEVAC;

- Ewakuacja rannego z pola walki;

- Używanie staz taktycznych;

- Używanie rurek nosowo- gardłowych

Foto: Centrum Szkolenia Proobronnego
 

wmt0