Walne Zgromadzenie Członków Rzeczywistych Związku Strzeleckiego Rzeczypospolitej

 

Komunikat Komendy Głównej

Nr 1/04K/2019 z dnia 18.04.2019

 

Ogłoszenie Komendanta Głównego ZSR

Z dn.18.04.2019

 

Niniejszym zwołuję Walne Zgromadzenie Członków Rzeczywistych Związku Strzeleckiego Rzeczypospolitej na dzień 18 maja 2019 (sobota) w Łodzi ul. Elektronowa 10/14. Pierwszy termin godz. 12.00, drugi termin godz. 13.00.

Porządek obrad:

Pkt.1 Przyjęcie sprawozdania finansowego za rok 2018

Pkt.2 Przyjęcie sprawozdania z działalności ZSR za rok 2018

Pkt.3 Wolne wnioski 

 

Komendant Główny ZSR

mł. insp. ZS Piotr Wojciechowski

bce1