Program realizowany przez Związek Strzelecki Rzeczypospolitej i Fundację „Łączka”.

    Z przyjemnością informujemy, że w dniu 28 października 2015 r., w Warszawie, w historycznym budynku PAST-y, będącym siedzibą Zarządu Głównego Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej oraz wielu innych organizacji i środowisk kombatanckich, została zawarta umowa o współpracy pomiędzy Związkiem Strzeleckim Rzeczypospolitej a Fundacją „Łączka”.

Na podstawie zawartej umowy, wspólnie rozpoczynamy:

Program Historyczno-Edukacyjny
„Idziemy po naszych ludzi”


Motto
Chcemy żyć bezpiecznie tu i teraz. Chcemy się rozwijać i budować lepszą przyszłość.
Dla siebie i naszych potomków. Ale nie wolno nam zapomnieć kim jesteśmy, skąd się wywodzimy.
Ojczyzna. Krew z krwi, ziemia i prochy przodków. Jeśli zapomnimy,
pozostawimy w niebycie własnych ojców i dziadów, to samo zrobią z nami nasze dzieci.
Zanim ruszymy naprzód, nie zostawimy nikogo. Zawsze wracamy po swoich.


Idea główna Programu


Aktywizacja patriotyczna i edukacja historyczna młodzieży, poprzez jej czynny udział w ratowaniu od zapomnienia pamiątek i relacji związanych z działaniami na rzecz obrony i odzyskania niepodległości RP oraz wolności obywatelskich Polaków, w latach 1914-1989. Za szczególnie ważne w ramach programu uznajemy popularyzację i upamiętnienie Polskiego Państwa Podziemnego, Żołnierzy Wyklętych oraz bohaterów walki z totalitaryzmami.


Cele Programu:

 

W ramach Programu planujemy:


1. Prowadzenie systematycznych działań edukacyjnych w placówkach oświatowych, szczególnie w gimnazjach i liceach, na terenie możliwie całej Polski.

2. Odnalezienie, zabezpieczenie i upublicznienie w postaci ekspozycji stałych i czasowych, w tym internetowych, materiałów i pamiątek związanych z działaniami pro niepodległościowymi.

3. Realizację dodatkowych projektów bądź inicjatyw, zaakceptowanych przez Organizatorów Programu, uzupełniających lub wspomagających realizację dwóch powyższych celów.

    W ramach Programu będziemy prowadzić wspólnie wiele konkretnych działań i akcji, od prelekcji i działań edukacyjnych w szkołach, poprzez organizację wycieczek, rajdów czy obozów, po akcje terenowe służące poszukiwaniu i zabezpieczaniu dokumentów, relacji czy pamiątek historycznych.

    Pierwszymi działaniami w ramach Programu były akcja „Zapal znicz” i zbiórka publiczna w dniu 1 listopada br. Relacja wkrótce. O kolejnych działaniach będziemy informować na bieżąco.

krzyze3