W tej części spotkania prelegent przywołuje kolejne płaszczyzny sporu między Polską a Rosją. Wymienione zostają m.in. spory energetyczne, w tym te o naftoport w Gdańsku, gazoport w Świnoujściu, „pieremyczkę”, czy pozostałe szlaki tranzytowe. Duży nacisk położony jest na spór dotyczący obecności militarnej Stanów Zjednoczonych w Europie, który nie rozgrywa się jedynie na osi Polska-Rosja, lecz jest także sporem Polski z rdzeniem Unii Europejskiej.

W tej części spotkania prelegent przywołuje kolejne płaszczyzny sporu między Polską a Rosją. Wymienione zostają m.in. spory energetyczne, w tym te o naftoport w Gdańsku, gazoport w Świnoujściu, „pieremyczkę”, czy pozostałe szlaki tranzytowe. Duży nacisk położony jest na spór dotyczący obecności militarnej Stanów Zjednoczonych w Europie, który nie rozgrywa się jedynie na osi Polska-Rosja, lecz jest także sporem Polski z rdzeniem Unii Europejskiej.

   Dr hab. Żurawski vel Grajewski szczegółowo opisuje powtarzające się próby angażowania przez Polskę czynnika zewnętrznego, wobec niedostatku siły własnej. Stany Zjednoczone jako czynnik wzmacniający Polskę w obliczu nieuchronnego konfliktu z Rosją były jednym z najistotniejszych elementów polskiej polityki zagranicznej w okresie między wojną iracką, a dojściem do władzy Platformy Obywatelskiej. Drugim obszarem, z którego usiłowano uzyskać zasoby na rzecz rywalizacji z Rosją, była Unia Europejska. Niestety, według prelegenta, z biegiem czasu następuje wyraźny spadek znaczenia jej instytucji centralnych, przerost ambicji w obszarach w których nie jest w stanie prowadzić skutecznej polityki i jednocześnie wyraźna hegemonizacja na rzecz Niemiec.

   Szeroko omówiona zostaje praktyka traktowania przez Rosję Polski i nowych państw Unii Europejskiej tak jakby nie należały do Unii Europejskiej, przy milczącej zgodzie instytucji wspólnotowych. Czy udało się Polsce tę praktykę przełamać, dowiemy się z tej części spotkania.

   Zapraszamy do wysłuchania relacji. Organizatorem spotkania w dniu 05 listopada 1914 była Księgarnia Historyczno-Wojskowa im Grota-Roweckiego.