Deklaracja Członkowska Związku Strzeleckiego Rzeczypospolitej to własnoręcznie podpisane zobowiązanie by:

- postępować zgodnie ze statutem ZSR

- w sprawach organizacyjnych być posłusznym władzom ZSR i nie zdradzić nigdy powierzonych tajemnic organizacyjnych

- postępowaniem swoim zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz Organizacji nie splamić nigdy imienia Związku Strzeleckiego Rzeczypospolitej, a w swojej działalności, tak organizacyjnej, jak i prywatnej, kierować się zawsze dobrem Rzeczypospolitej Polskiej.

Do Deklaracji Członkowskiej dołączony jest krótki Kwestionariusz Osobowy, wraz ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych dla celów rekrutacji i ewidencji zgodnie z obecnie obowiązującą Ustawą o Ochronie Danych Osobowych.

W przypadku, gdy Kandydat nie ukończył 18 lat, powinien dostarczyć Oświadczenie Rodziców (opiekunów prawnych), którzy wyrażają zgodę na uczestnictwo syna/córki w strukturach Związku Strzeleckiego Rzeczypospolitej.