Ważne: nasze strony wykorzystują pliki cookies.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Czytaj więcej…

Zrozumiałem

 

   Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies i podobnych technologii w celu dostosowania naszego serwisu do indywidualnych potrzeb czytelników. Mogą też stosować je współpracujące z nami firmy. W programie służącym do obsługi internetu można zmienić ustawienia dotyczące cookies.

 

   Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji można znaleźć w naszej  Polityce prywatności.

 

Jednostki Strzeleckie i SJS - Postanowienia ogólne

1. Podstawową i docelową terenową formą organizacyjną ZSR jest Jednostka Strzelecka, powoływana uchwałą NRS ogłaszaną w rozkazie KG.

2. Do powołania i utrzymania istnienia JS potrzebne jest minimum 11 osób.

3. Jeżeli liczba członków jest mniejsza niż 11 osób, JS funkcjonuje jako samodzielna drużyna lub sekcja ZSR. Zapisy regulaminów w zakresie jednostek strzeleckich stosuje się wobec niższych jednostek organizacyjnych Związku odpowiednio.

4. Numery JS tworzy się dodając w części dziesiętnej numeru obwodu na terenie, którego zostaje utworzona jednostka, liczbę porządkową nowo powstałej jednostki np. JS 2101. Numer dla danej jednostki nadaje w swojej uchwale NRS.

5. Jednostka Strzelecka swoim zasięgiem terytorialnym powinna obejmować obszar minimum jednej gminy. W uzasadnionych przypadkach:
a. JS może składać się z pododdziałów funkcjonujących na obszarze więcej niż jednej gminy bądź powiatu.
b. Na terenie jednej gminy może funkcjonować więcej niż jedna jednostka strzelecka. Do koordynacji współpracy pomiędzy takimi jednostkami upoważniony jest
odpowiednio Komendant Okręgu (podokręgu) lub Komendant niższego szczebla (Obwodu, Podobwodu), jeżeli jest on na dany obszar powołany.

6. W skład JS musi wchodzić minimum jeden członek rzeczywisty ZSR, a wszyscy jej członkowie muszą posiadać książeczki strzeleckie lub zaświadczenia o członkostwie w ZSR oraz opłacać regularnie składki członkowskie.

Jednostka Strzelecka – zasady szczegółowe

1) Struktura jednostki strzeleckiej
a) Komendant JS – Powoływany i odwoływany rozkazem KG, na wniosek odpowiedniego Komendanta Okręgu lub Obwodu.
b) Komenda JS – powoływana i odwoływana przez Komendanta JS
c) Drużyny strzeleckie, składające się 2-3 sekcji.
d) Sekcje strzeleckie, składające się minimum z 2-3 strzelców.

2) Drużyny w jednostce strzeleckiej dzielą się na
a) Etatowe - realizujące Unitarny Kurs Strzelecki.
b) Szkolne - realizujące program szkolenia podstawowego
c) Specjalizowane – realizujące specjalistyczne programy szkoleniowe lub zadania wyznaczone rozkazem Komendanta JS

3) Komenda JS, kierowana przez Komendanta JS, jest zobowiązana
a) prowadzić wymaganą odpowiednimi regulaminami dokumentację wewnętrzną,
b) raportować pisemnie swoje działania zgodnie z wymaganiami władz wyższych.
c) Minimum dwa razy w roku zorganizować udział JS w przedsięwzięciach centralnych organizowanych przez Związek.

Strzelecka Jednostka Specjalistyczna
1. Strzelecka Jednostka Specjalistyczna (SJS) jest jednostką terenową ZSR podległą bezpośrednio Komendzie Okręgu (Podokręgu) lub Komendzie Obwodu (Podobwodu).

2. SJS powołuje w rozkazie KG, na podstawie odpowiedniej uchwały NRS, na wniosek Komendanta Okręgu lub Obwodu, na którego terenie ma działać SJS. Rozkaz KG o powołaniu SJS musi określać charakter specjalizacji i ramowy regulamin.

3. O powołanie SJS wnioskuje Komendant Okręgu lub Obwodu, podając we wniosku:
a. Proponowany nr SJS
b. Dokładną specjalizację SJS
c. Kandydata na Komendanta SJS oraz listę strzelców wchodzących w skład SJS, nie mniej niż pięciu, nie licząc kandydatury
Komendanta SJS
d. Ramowy Program szkoleniowy SJS
e. Regulamin danej SJS.

4. We wniosku o powołanie SJS może być umieszczony dodatkowo:
a. Specjalny regulamin mundurowy dla danej SJS
b. Specjalny regulamin stopni dla danej SJS.

5. Zatwierdzenie specjalnych regulaminów mundurowych lub stopni strzeleckich dla danej SJS wymaga odpowiedniej uchwały NRS.

6. W skład SJS musi wchodzić minimum jeden członek rzeczywisty ZSR, a wszyscy jej członkowie muszą posiadać legitymacje strzeleckie lub zaświadczenia o członkostwie w ZSR oraz opłacać regularnie składki członkowskie.

7. Jeśli Komendant wyższego szczebla jest jednocześnie członkiem SJS o specjalnych uprawnieniach dotyczących stopni lub umundurowania, ma on prawo korzystać z tych uprawnień wykonując swoje obowiązki w strukturach ZSR.

Komendant JS i SJS - zadania i kompetencje

Komendant danej JS lub SJS odpowiada osobiście za wszystkie zagadnienia związane z prowadzeniem i dokumentowaniem działań podległej jednostki. Do jego zadań i kompetencji należy:

1. Realizacja celów statutowych ZSR, oraz rozkazów władz wyższych Związku.

2. Powoływanie i odwoływanie:
a. sekcji, drużyn i plutonów w dowodzonej przez siebie jednostce.
b. dowódców podległych pododdziałów
c. członków komendy dowodzonej przez siebie jednostki

3. Przekazanie do akceptacji odpowiedniej wyższej jednostce organizacyjnej Związku
a. półrocznego planu działania
b. rocznego preliminarza przedsięwzięć
c. sprawozdań z przebiegu procesu szkoleniowo – wychowawczego
d. sprawozdań finansowych zgodnie z odpowiednimi regulaminami
e. okresowej, pisemnej oceny pracy dowódców i instruktorów podległych pododdziałów

4. Wnioskowanie do władz wyższych ZSR o
a. awanse i wyróżnienia będące w kompetencji wyższych przełożonych
b. kary zastrzeżone regulaminem do kompetencji władz wyższych

5. Kontrola nad procesem szkoleniowo – wychowawczym

6. Reprezentowanie Związku na terenie swojego działania, w porozumieniu z władzami Związku wyższego szczebla.

7. Podejmowanie działań zmierzających do zwiększania stanu osobowego jednostki strzeleckiej, w tym przyjmowanie nowych członków wspierających ZSR.

8. dokonywanie wpisów w książeczkach strzeleckich w zakresie swoich kompetencji,
9. pozyskiwanie środków finansowych i materialnych do prowadzenia bieżącej działalności jednostki strzeleckiej, w tym zbieranie składek, zgodnie z obowiązującymi regulacjami wewnętrznymi w Związku.

Komenda JS i SJS

Do zadań Komendanta JS i SJS, które może scedować na innych członków komendy danej jednostki, ale za które nadal odpowiada przed władzą wyższą Związku, należy:

1) przygotowanie i prowadzenie dokumentacji jednostki, w tym:
a) ewidencji zebranych składek i mienia jednostki;
b) ewidencji strzelców i przebiegu ich służby, zgodnie z odpowiednim regulaminem;
c) książki rozkazów i innej dokumentacji przewidzianej innymi regulaminami i instrukcjami organizacyjnymi;

2) dbałość o zabezpieczenie funkcjonowania JS i SJS, w tym:
a) kontrola warunków prowadzenia zajęć, ze szczególnym zwróceniem uwagi na bezpieczeństwo uczestników zajęć;
b) ubezpieczanie strzelców od następstw nieszczęśliwych wypadków, a instruktorów i siebie dodatkowo od odpowiedzialności cywilnej.

Kontakt

 

  • Związek Strzelecki Rzeczypospolitej,
    94-056 Łódź
    ul. Kostki Napierskiego 6 m. 1
  • Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
  • wkrótce