Ważne: nasze strony wykorzystują pliki cookies.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Czytaj więcej…

Zrozumiałem

 

   Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies i podobnych technologii w celu dostosowania naszego serwisu do indywidualnych potrzeb czytelników. Mogą też stosować je współpracujące z nami firmy. W programie służącym do obsługi internetu można zmienić ustawienia dotyczące cookies.

 

   Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji można znaleźć w naszej  Polityce prywatności.

 

 KOMENDA GŁÓWNA

     Komenda Główna działa na zasadach określonych w ustawie o stowarzyszeniach i statucie Związku. Jej skład wyznacza WZC(D) Związku. Skład KG podaje Komendant Główny ZSR w rozkazie organizacyjnym, na podstawie uchwał WZC(D).


W skład KG wchodzą:

 • Komendant Główny (odpowiednik Prezesa Zarządu Stowarzyszenia): mł. insp. ZS PIOTR WOJCIECHOWSKI
 • Z-ca Komendanta Głównego - Szef Sztabu (odpowiednik V-ce Prezesa Zarządu Stowarzyszenia): mł. komp. ZS PAWEŁ POLASZEWSKI
 • Pozostali członkowie Komendy Głównej (odpowiednik Prezydium Zarządu Stowarzyszenia): chor. ZS MAGDALENA WARYCH

Komenda Główna podejmuje w drodze głosowania:

 • Uchwały, na wniosek danego członka KG
 • Decyzje, w sprawie zatwierdzenia lub odrzucenia wniosków z podległych struktur terenowych lub od członków Związku.

    Wszystkie uchwały i decyzje KG podejmuje bezwzględną większością głosów. Jeśli z jakichś przyczyn KG będzie w danym momencie liczyła jedynie dwie osoby, uchwały i decyzje muszą być podjęte jednogłośnie. Za właściwy przebieg głosowania członków KG oraz ogłoszenie w odpowiednim rozkazie podjętych uchwał i decyzji KG odpowiada KMG (Komendant Główny).

Kompetencje Komendy Głównej określa statut ZSR w par. 47. W szczególności należy do nich:

 • Powoływanie i odwoływanie Komendantów terenowych jednostek organizacyjnych ZSR, do szczebla JS i SJS włącznie, z wyjątkiem Komendantów Okręgów, których powołuje i odwołuje w drodze odpowiedniej uchwały NRS.
 • Powoływanie i rozwiązywanie Inspektoratów KG oraz powoływanie i odwoływanie Naczelników tych Inspektoratów.
 • Zawieranie porozumień z innymi podmiotami czy organizacjami.
 • Realizowanie uchwał NRS i WZC(D).
 • Zawieranie lub zatwierdzanie zobowiązań finansowych i składanie oświadczeń woli w imieniu Związku.
 • Powoływanie pełnomocników Związku do realizacji określonych w pełnomocnictwie zadań.
 • Podejmowanie bieżących decyzji dotyczących kierowania Związkiem przekraczających w swoim zakresie samodzielne uprawniania Komendanta Głównego i Szefa Sztabu.
 • Wprowadzanie tymczasowych uregulowań wewnętrznych w Związku, w tym w formie Regulaminów Tymczasowych, w zakresie dotychczas nieuregulowanym, obowiązujących do czasu zatwierdzenia ich przez odpowiednie władze wyższe Związku.

 
Komendant Główny

    Komendant Główny
samodzielnie:

 • Reprezentuje ZSR na zewnątrz, bezpośrednio lub przez osoby upoważnione.
 • Zwołuje i przewodniczy posiedzeniom KG i NRS
 • Wydaje, w imieniu swoim i KG : a) Rozkazy, w zakresie bieżącego kierowania pracami podległych sobie struktur Związku b) Decyzje, w sprawie wniosków przesłanych do zatwierdzenia przez KMG lub KG c) Komunikaty, zawierające informacje bieżące oraz treść merytoryczną uchwał i decyzji władz wyższych ZSR.
 • Ogłasza powoływanie i rozwiązanie, na podstawie uchwał odpowiednich władz ZSR, jednostek terenowych Związku, z wyjątkiem Okręgów oraz Drużyn i sekcji strzeleckich.
 • Kieruje, bezpośrednio lub poprzez SZS, pracami Naczelników Inspektoratów.
 • Zatwierdza decyzje w sprawach personalnych w zakresie dyscyplinarnym, stosownie do regulaminu dyscyplinarnego ZSR
 • przedkłada NRS sprawozdania merytoryczne i finansowe jako projekt sprawozdania dla WZC(D)
 • Kontroluje zgodności pracy Komendy Głównej z uchwałami NRS
 • Realizuje uchwały NRS osobiście, za pośrednictwem KG, SZS lub Inspektoratów
 
Zastępca Komendanta Głównego - Szef Sztabu
 
    Szef Sztabu samodzielnie:

 • Reprezentuje, w zastępstwie Komendanta Głównego, Związek na zewnątrz[,] oraz w sytuacjach, gdy ten nie może pełnić swoich obowiązków.
 • Przygotowuje treści dokumentów KG i przedkłada je do uzgodnienia i akceptacji pozostałym członkom KG.
 • Koordynuje i kontroluje pracę podległych sobie Inspektoratów, w tym przekazuje tym Inspektoratom zalecenia i rozkazy Komendanta Głównego i NRS.
 • Przygotowuje okresowe i roczne sprawozdania z pracy Komendy Głównej.
 • Zastępuje podległych sobie Naczelników Inspektoratów, gdy ci nie mogą pełnić obowiązków, do czasu powołania nowych.
 • Wspomaga podległe jednostki organizacyjne ZSR w poszukiwaniu możliwości rozwoju, szczególnie gdy zachodzi potrzeba reprezentacji.
 • Na bieżąco, w miarę możliwości niezwłocznie, informuje NRS za pośrednictwem KMG o aktualnych problemach i sukcesach Związku.
 
Pozostali członkowie Komendy Głównej
 
 • Zgodnie z postanowieniami Statutu ZSR, w skład KG oprócz Komendanta Głównego i Szefa Sztabu wchodzi od jednego do trzech członków KG, których kompetencje określa Regulamin Pracy KG uchwalany przez NRS.
 • Jeśli w jakimś zakresie Regulamin Pracy KG lub inne akty normatywne Związku nie precyzują wystarczająco zakresu kompetencji pozostałych, oprócz KMG i SZS, członków KG, może je precyzować uchwała KG, pod warunkiem zgodności z uchwałami NRS i obowiązującymi uregulowaniami wewnętrznymi w Związku.
 • Pozostali członkowie KG mogą nadzorować lub pełnić funkcje Naczelników Inspektoratów, lub, w miarę potrzeb, inne funkcje w Związku.
 
 

Kontakt

 

 • Związek Strzelecki Rzeczypospolitej,
  94-056 Łódź
  ul. Kostki Napierskiego 6 m. 1
 • Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • wkrótce