Analizując posunięcia władzy, oscylujące między tak różnymi działaniami, jak wyciszająca reakcja na wydarzenia głęboko aferalne oraz przeciwnie - silna, zmasowana i brzemienna w skutki reakcja na wydarzenia jednostkowe i w gruncie rzeczy odosobnione, nie sposób nie szukać globalnej nazwy dla takiego systemu działania i nie próbować go opisać.