Nasze Archiwum Strzeleckie wciąż wzbogaca się o nowe materiały. Tym razem prezentujemy Państwu wybrane strony z unikalnych archiwaliów Związku Strzeleckiego, datowane m.in. na lata 1935, 1936 i 1937 (Lwów).
Warto chronić takie materiały przed bezpowrotnym zaginięciem w zawierusze historii. Mimo zniszczeń, poczynionych przez czas i warunki przechowywania, cieszą oko i zachęcają do dalszych poszukiwań i wglądu w historię Związku.