Uroczystość odsłonięcia tablicy pamiątkowej poświęconej gen. dr. Bolesławowi Błażejewskiemu...

     W Toruniu 13 kwietnia 2018r., tj. w Dniu Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej miała miejsce podniosła uroczystość odsłonięcia tablicy pamiątkowej poświęconej gen. dr. Bolesławowi Błażejewskiemu, w latach 1929-1934 komendantowi VIII Szpitala Okręgowego, a zamordowanemu w 1940 r. w Katyniu przez oprawców z NKWD. Inicjatorami tego upamiętnienia są Barbara Sękowska-Reinke - prezes Toruńskiej "Rodziny Katyńskiej" i dr Lesław Welker - wiceprezes Okręgu Toruń ŚZŻAK (i autor projektu tablicy). Jej głównym fundatorem jest Prezydent m. Torunia Michał Zaleski, którego w czasie uroczystości reprezentował wiceprezydent Zbigniew Fiderewicz. Wartę honorową przy tablicy pełnili żołnierze z Garnizonu Toruń, niezawodni strzelcy z Jednostki 3202 Związku Strzeleckiego Rzeczypospolitej i ratownicy PCK (płk dr B. Błażejewski był również działaczem czerwonokrzyskim), oraz sztandary: Garnizonu Toruń, Koła Toruń ŚZZAK i Zarządu Rejonowego PCK. Szczególnymi goścmi byli: Hanna Bąbol - córka upamiętnianego i jego dalsza rodzina. Wszyscy bardzo wzruszeni pamięcią o ich przodku i szczególną formą upamiętnienia. W uroczystości odłsonięcia kolejnej tablicy pamiątkowej na murach dawnego szpitala wojskowego zgromadzili się pracownicy obecnie pracującej tu Przychodni Wojskowej, członkowie "Rodziny Katyńskiej", kombatanci z Armii Krajowej i wszyscy którym jest bliska historia naszego państwa i miasta. Były też lokalne media.

     Zgromadzonych powitał prowadzący uroczystość dr L. Welker, a następnie przedstawił sylwetkę ówczesnego komendanta - lekarza i żołnierza gen. dr. B. Błażejewskiego (awansowany do tego stopnia w 2017 r.). Potem głos zabrał prezydent Zb. Fiderewicz, który podziękował inicjatorom tej uroczystości za kolejne trwałe upamiętnienie osoby związanej i zasłużonej dla Torunia. Po nim wystąpiła B. Sękowska-Reinke. I nastała ta najważniejsza chwila. Prezydent w asyście Hanny Bąbol - córki upamiętnianego, Barbary Sękowskiej-Reinke oraz gospodarza obiektu płk. dr. Zbigniewa Leżucha odsłonił tablicę, której wykonawcą jest artysta rzeźbiarz Lech Karczewski. Na zakończenie uroczystości złożono kwiaty i pozowano do wspólnego zdjęcia. 

 Tekst i foto: Lesław J. WELKER
("Skalpel" 6/2018)

bce1