Zamykamy pierwszy etap Konkursu „Mapa Pamięci AK”! Zwycięzcą został...

     Zamykamy pierwszy etap Konkursu „Mapa Pamięci AK”, polegającego na odnajdywaniu i zgłaszaniu miejsc związanych z Armią Krajową. Stwórzmy wspólnie wielką, internetową, interaktywną, ogólnopolską mapę takich miejsc!

     Zgłoś do nas miejsce, które dobrze znasz lub które niedawno odkryłeś! Dodaj zdjęcia i opis! Pozwól je poznać innym!

     Miło nam poinformować, że Zwycięzcą pierwszego etapu konkursu został:

Strzelec ZSR
K A M I L   M I K O Ł A J C Z Y K

za zgłoszenie obelisku poświęconego zamordowanym żołnierzom Armii Krajowej, ofiarom UB:
ppor. Leszkowi Białemu, ps. "Jakub", szefowi Łączności Okręgu Pomorskiego
i por. NN, ps. "Bolesław", Kurierowi Komendy Głównej.
Pomnik znajduje się na obrzeżu skweru im. ppor. Leszka Białego, przy ul. Markwarta w Bydgoszczy.

Opisywane miejsce wkrótce pojawi się na naszej interaktywnej mapie, a Zwycięzcę prosimy o kontakt z Redakcją celem przekazania nagrody.

 

  wygrany1